Database

 

 

Inleiding / Introduction / Einleitung

 

 

De database bevat momenteel meer dan 13.500 personen en hun relaties. Slechts een klein gedeelte van hen (ca. 4%) draagt de naam Hesselink. Dit is mijn complete werkbestand. Het is geen genealogische publicatie! Om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden lang niet altijd alle gegevens van huwelijken en personen opgevoerd. Dit geldt zeer zeker voor de na 1910 geboren personen ('GEHEIMHOUDING'). Verder ontbreken bronvermeldingen. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. De betrouwbaarheid van het materiaal laat helaas hier en daar nog te wensen. Neemt u dus niets klakkeloos over, maar vraagt u om advies! Graag wissel ik ook gegevens met u uit. Correcties of aanvullingen zijn meer dan welkom.

 

 

The database contains over 13,500 persons and their relations. Only a minor part of them (abt. 4%) bears the Hesselink name. This is my entire working file. It is not a genealogical publication! For privacy reasons not in all cases all information on people and marriages are mentioned. This is certainly true for all people born after 1910 ('GEHEIMHOUDING' = Confidential). Sources have not been stated. Additional information is available upon request. The reliability of the material is not always as high as it could be. I warn you not to copy anything as such, but rather ask me for advice! Furthermore I shall be pleased to exchange information. Corrections and additions will be most welcome. And if you have any problems with the Dutch language, I would be glad to help you.

 

 

Die Database ist ein Datenbestand bestehend aus ueber 13.500 Personen und ihren Familienbeziehungen. Lediglich eine kleine Minderheit (ca. 4%) trŠgt den Namen Hesselink. Es betrifft mein kompletter Arbeitsbestand. Dies ist keine genealogische Publikation! Aus DatenschutzerwŠgungen werden in vielen FŠllen nicht die kompletten Informationen Ÿber Personen und Ehen gezeigt. Das gilt insbesondere auch fŸr die nach 1910 geborenen Personen ('GEHEIMHOUDING' = Geheimhaltung). Auch gibt es keine Quellenangaben. ZusŠtzliche Daten sind auf Anfrage erhŠltlich. Die ZuverlŠssigkeit der Daten ist leider nicht immer gleich gut. Ich mšchte dann auch davor warnen etwas ohne Weiteres zu Ÿbernehmen. Sie sollten vielmehr um Rat fragen. Ansonsten bin ich immer bereit Daten auszutauschen. Korrekturen und ErgŠnzungen sind selbstverstŠndlich auch willkommen. Und sollten Sie etwaige Probleme mit der niederlŠndischen Sprache haben, so bin ich Ihnen gerne behilflich.

 

 

Familienamen

 

Index

 

Contact: gijsATgeneaal.nl (AT=@)

 

Weblog