Gijsbert Hesselink’s Genealogische Database
Gijsbert Hesselink’s Genealogische Database
Introduction
Geachte bezoeker van mijn website,
Hartelijk welkom! Waarschijnlijk deelt u mijn passie voor stamboomonderzoek en hoopt u hier iets van uw gading te vinden. Bij uw zoektocht wens ik u veel succes. Wel wil ik een paar kanttekeningen plaatsen, om geen overdreven verwachtingen te wekken. Zoals:
• Dit is geen genealogische publicatie met alles wat daarbij hoort, maar gewoon het raamwerk van mijn gegevensbestand. Daar staan ongetwijfeld onjuistheden in of niet geheel bewezen relaties. Mocht u deze tegenkomen, dan graag een berichtje.
• Bronnen heb ik nergens vermeld, dit om de interactie te bevorderen en te voorkomen, dat bepaalde gegevens zomaar worden overgenomen en er verder geen uitwisseling plaats vindt. Ik wil ook graag iets van u leren! Neemt u contact op over de (al dan niet) betrouwbaarheid van het materiaal en ik dien
u graag van advies. ‘Private’ gegevens kunnen met opgave van reden worden aangevraagd.
• Op de inhoud van deze website is een Creative Commons licentie van toepassing.

Dear visitor of my website,
A warm welcome! You probably share my passion for family tree research and hope to find here something you like. I wish you every success in your search. However, I would like to make a few caveats, so as not to create exaggerated expectations. As:
• This is not a genealogical publication with everything that goes with it, but simply the framework of my database. There are undoubtedly inaccuracies in or not fully proven relationships. If you come across these, please send me a message.
• I have not mentioned sources anywhere, this to promote interaction and to prevent certain data from being taken over and no further exchange taking place. I would also like to learn something from you! Please contact me about the reliability (or not) of the material and I will be happy to advise you. ‘Private’ data may be requested with a motivation.
• The content of this website is subject to a 
Creative Commons license 
Contents
Contact